Over PelvicMotion

PelvicMotion is een erkend Bekkenexpertisecentrum in het Gooi. Met 25 jaar ervaring is het één van de meest vooraanstaande bekkenexpertisecentra. Wij bieden kwalitatief hoogstaande zorg met een cliëntvriendelijke benadering en de kortste weg naar herstel.

De mens centraal

Wij behandelen vanuit een holistisch oogpunt. Wij kijken naar de cliënt als geheel, niet alleen naar de klacht. Ieder mens beleeft een klacht immers op zijn eigen manier en heeft andere behoeftes en verwachtingen ten aanzien van een behandeling. Wij maken een behandeladvies altijd in samenwerking met de cliënt, zodat deze optimaal is afgestemd op de persoonlijke situatie. Maatwerk dus.

De kortste weg naar herstel: één expertisecentrum

Binnen ons centrum werken diverse zorgverleners op het gebied van bekkenfysiotherapie, fysiotherapie, diëtetiek en seksuologie nauw met elkaar samen. Door samen te werken in één centrum, is kort intercollegiaal overleg mogelijk, waardoor onnodige verwijzingen naar de tweede lijn worden voorkomen. De cliënt wordt sneller, effectiever en zoveel mogelijk op één locatie behandeld. Als doorverwijzen naar de tweede lijn toch nodig is, dan gaat dat sneller en eenvoudiger. Beter voor de cliënt én kosteneffectief.
Wij werken nauw samen met Tergooiziekenhuizen, Bergmans Clinics Vrouwenzorg (voorheen Alant Vrouw), Proctos kliniek, maar ook met andere (academische) ziekenhuizen.

Huisregels, Klachtenregeling en Privacyreglement