Klachten in en rondom het bekken

Klachten rond de bekkenbodem komen zowel voor bij vrouwen als bij mannen. Het bekken neemt een centrale plaats is in het lichaam. Het bekken is de basis voor de stabiliteit. Door bijzondere omstandigheden kan de balans in het bekken zijn verstoord, waardoor er problemen ontstaan in het bekken. De bekkenbodem speelt een rol tijdens bewegen maar ook in rust. Wij zorgen er voor dat u weer de juiste bewustwording, controle, kracht en coördinatie gaat krijgen in het bekken.

Bij bekkenbodemklachten kijken we naar alle deelgebieden die te maken hebben met de bekkenbodem. Zo hebben ontlasting en plassen met elkaar te maken en ook kunnen rugklachten invloed hebben op de bekkenbodem. Hieronder een overzicht van de meest voorkomende klachten.

Plasklachten

Algemene lage rug- en bekkenklachten

Gynaecologische klachten

Klachten rond seksualiteit

Darmklachten