Concept OMBrI

OMBrI is een samenwerkingsverband tussen bekkenexpertisecentrum PelvicMotion en andere zorgverleners, speciaal ontwikkeld om mensen met ernstige bekkenproblematiek te onderzoeken en behandelen in een breed team, mensen met Chronic Pelvic Pain Syndroom.

Uniek aan het concept OMBrI is de multidisciplinaire, integratieve aanpak. In OMBri werken onze zorgverleners zowel via de lichamelijke kant van de stoornissen als met de psychische kant. Het behandelplan duurt 12 tot 20 weken met 4 tot 15 krachtige interventies per week. De afspraken met de betrokken zorgverleners vinden allemaal in ons centrum plaats. Tijdens het zorgpad werken de zorgverleners simultaan en bespreken wij regelmatig de voortgang in het medische overleg (MDO). 

Onze zorgverleners zijn een GZ psycholoog, psychomotorische therapeut, bekkenfysiotherapeut, fysiotherapeut, seksuoloog, maatschappelijk werker en/of diëtiste. Na verwijzing door een (bedrijfs)arts volgt er een intake van een psycholoog en een bekkenfysiotherapeut. Tijdens deze gesprekken bespreken wij wat het concept OMBrI voor u kan betekenen. Zo kijken wij naar uw lichamelijke en psychische welzijn en wat de gewenste doelstellingen zijn. Uiteraard is het ook belangrijk dat u een goed gevoel hebt over het concept OMBrI en onze zorgverleners.

Het concept OMBrI wordt in zijn geheel niet vergoed door de zorgverzekeraars. Sommige delen kunnen worden betaald uit de vergoedingen van uw zorgverzekering. U kunt hier denken aan de (bekken)fysiotherapie, seksuologie, psychologie en dietetiek. Voor de andere zorgverleners is binnen de zorgverzekeringswet geen vergoeding. We zullen met u kijken hoe we deze zorg toch kunnen leveren. Wellicht dat uw werkgever hier nog iets in kan betekenen.