Behandelingen

Na het onderzoek en behandeladvies begint de behandeling. In veel gevallen zullen meerdere zorgverleners in ons team betrokken zijn bij uw behandeling. Binnen het team van PelvicMotion zullen er verschillende multidisciplinaire overleggen plaatsvinden. De lijnen tussen de hulpverleners zijn kort. Als het nodig is schakelen we zorgverleners buiten PelvicMotion in. 

Behandelingen duren ongeveer 30 minuten tot een uur.

Verdere inhoudelijke informatie over de diverse behandelingen:

Bekkenfysiotherapie
Fysiotherapie en biofeedbacktherapie
Seksuologie
Diëtetiek
Gynaecologie